dijous, 9 de gener del 2014

UN MODEL D’EMPRESA

La cooperativa és cada cop més la fórmula escollida per afrontar els nous temps. Fins al novembre del 2013 ja se n’han creat 139 de noves i és el sisè any consecutiu que hi ha creixement.

El model empresarial cooperatiu representa avui a Catalunya més de 4.000 empreses que donen feina a 38.000 persones  i generen una activitat econòmica de 6.000 milions d’euros aproximadament, equival al 3% del PIB.

És una demostració que el model cooperatiu és més vigent que mai per produir, emprendre i generar llocs de treball.

Les cooperatives demostren que és possible fer una activitat econòmica competitiva en termes de mercat posant la persona en el centre de l’activitat com a treballador, consumidor o productor.  

Tenim al davant la possibilitat de construir un nou país, amb noves bases econòmiques i nou model d’organització institucional. Cal que repensem el paper de les empreses, de les administracions i del conjunt d’agents econòmics i socials per assolir un model econòmic productiu i una organització social justa i cohesionada. 

Les cooperatives han demostrat de sobres la seva capacitat de gestió, professionalitat i capacitat en l’atenció a les persones. La implicació dels professionals fa que les cooperatives tinguin el millor dels mons, el públic i el privat, per a la prestació d’ aquets serveis.

Algunes mesures de l’administració com la nova llei de cooperatives, línies de finançament específiques per a aquet model empresarial i incentius per donar visibilitat al sector, són clau per situar el cooperativisme català al mateix nivell d’altres països.

Una altra limitació que arrossegava l’empresa sota el règim cooperatiu és que tradicionalment havien estat lligades, i encara resta en l’imaginari col·lectiu, només a cert àmbits com indústries en crisi o cooperatives agràries. Ara, però progressivament ha anat canviant i qui opta per crear una cooperativa prové de branques ben diverses.

De fet, hi ha un ampli ventall d’aquest tipus d’empresa i sectors que donen serveis en els àmbits social, econòmic i mediambiental: sostenibilitat, atenció a les persones i per descomptat les noves tecnologies.

El cooperativisme no deixa de ser una empresa que partint d’uns valors democràtics aspira a la seva sostenibilitat i eficiència. I justament els defensors d’aquets model insisteixen que són els seus valors els que els fan més competitius.

El paper que juguen amb la destrucció de lloc de treball, podem veure que les empreses de l’economia social ( on hi ha cooperatives, mutualitats, societats laborals i empreses d’ inserció) no són alienes a la crisi, però l’efecte negatiu sobre l’ocupació és una mica més suau que les empreses tradicionals. Els contractes són indefinits en un 84,2 % mentre que en el conjunt la mitjana és del 81,6 %. Les cooperatives van crear un miler de llocs de treball en el tercer trimestre del 2013. La destrucció  d’ocupació entre les entitats del sector social se situa quatre punts per sota del percentatge  de destrucció a les empreses sota la fórmula  jurídica mercantil. Aquesta diferència s’atribueix als models de funcionament de les cooperatives.

Crec que aquet model d’empresa té molt de  recorregut i futur al nostre país.

Josep Porta