dimarts, 8 de juny del 2021

NOTA DE PREMSA de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix

 

 Amb data 21 de maig de 2021 el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació presentat per la mercantil Eventinc Esports Cinc, S.L., contra la sentencia dictada el 24 de febrer de 2020 per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en autos del recurs d’apel·lació nº 817/2016.

 Finalitza aquí el procediment administratiu i judicial iniciat al 2012 impugnant un acord de ple de l’EMD de Valldoreix, per part de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix i el aleshores vocal d’ICV-EUiA i portaveu de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix, Pablo Alonso, en el que com va dictaminar en primera instància el Tribunal ContenciósAdministratiu nº 4 de Barcelona, la pretesa modificació del conveni per la gestió del Complex Esportiu, no era tal, sinó que era una novació de contracte, i que no estava justificat cap interès públic per aquesta dita renovació.

Així doncs, transcorreguts nou anys, la justícia avala el nostre posicionament i ens situa al mateix punt que plantejàvem al juliol de 2020, en el que vam traslladar a l’EMD un Dictamen Jurídic, encarregat a la nostra lletrada, que proposa la millor solució a aquesta situació, de manera que es pugui acatar la sentència amb el mínim, o sense cap perjudici per la ciutadania de Valldoreix.

 Hem tornat a traslladar el mateix document al President de l’EMD i esperem, ara si, que el govern de l’EMD ho tingui en consideració i comenci a treballar seriosament per resoldre allò que s’ha demostrat que va ser un acord de ple totalment erroni i no ajustat a dret. 

Trobareu la documentació bàsica en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/t/t4wcgjfhGQFAf0zg i restem a la vostra disposició per ampliar qualsevol altra informació.

Valldoreix, 8 de juny de 2011 Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix